Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057921
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » styczeń ( nr 1 - 12 ) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 3/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

Z DNIA 04 STYCZNIA 2008

 

w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2008 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr  XVI/80/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2008 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Lubań na 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 2, 2a, 2b, 2c do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku

 


                                                                                                          Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                                          Konrad Rowiński

Załączone dokumenty
  załacznik nr 1b (116.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 1 (199.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 1a (189.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 2 (447.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 2a (509.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 2b (134.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  załącznik nr 2c (417.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Magda Markuszewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Magda Markuszewska, Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:07:43, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-01-10 10:43:01, Ostatnia zmiana: 2008-01-10 10:43:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 966