Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057713
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » styczeń ( nr 1 - 12 ) obrazek Wersja do druku

                           Zarządzenie  Nr 1/2008

  BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia  03 stycznia 2008 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań , przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, po.1591 z 2001 roku z póżń. zm.), art.35, art.37 ust.3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.), § 3 ust.3 pkt.6 Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną ,stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań , przeznaczoną na cele publiczne, zabudowaną stacją transformatorową , wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia  :

-  Obręb I, AM 3, działka Nr 11/9 o powierzchni76 m2.

 

§ 2

 

Wykaz , o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  03 stycznia 2008 roku.

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

                                                                                                                  Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

Załączone dokumenty
  wytypowanie do sprzedaży f.bezprzetargowa dz.stacja transforma. (30.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Granisz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Granisz, Data wprowadzenia: 2008-01-03 09:54:40, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-01-03 12:40:17, Ostatnia zmiana: 2008-01-10 08:56:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 971