Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954132
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » listopad ( nr 115 - 133 ) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE  Nr 122/07

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 20 listopada 2007 roku

 

 

 

w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej.

 

 

Na podstawie art. 138 ust. 3  ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / tekst jednolity Dz.U.

04.241.2416 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

/ Dz.u.02.96.850/,

                                                     zarządza się, co następuje:

                                                                                                                   

§ 1.

 

Kierownicy zakładów pracy,  kierownik referatu reagowania kryzysowego UM Lubań:

 

1.      Pan Prezes Zakładu Elementów Hydrauliki Siłowej w Lubaniu, utworzyć w zakładzie samodzielny pluton ratownictwa ogólnego /28 stanowisk/.

2.      Pan Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Lubaniu, utworzyć w zakładzie:

a)     samodzielny pluton ratownictwa ogólnego /28 stanowisk/,

b)     stacjonarną drużynę odkażania transportu i sprzętu /15 stanowisk/.

3.      Pan Prezes Łużyckich Kopalni Bazaltu, utworzyć w zakładzie samodzielną drużynę ratownictwa ogólnego /15 stanowisk/.

4.      Pan Kierownik rejonu Energetycznego w Lubaniu, utworzyć w zakładzie dwie   drużyny ratownictwa energetycznego /2 x 10 stanowisk/.

5.      Pan Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu, utworzyć w zakładzie dwie drużyny ratownictwa ciepłowniczego /2 x 4 stanowiska/.

6.      Pan Prezes Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu, utworzyć w zakładzie drużynę ratownictwa wodociągowo-kanalizacyjnego / 7 stanowisk /.

7.      Kierownik Referatu zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lubań, utworzyć terenową formację obrony cywilnej w składzie samodzielnego plutonu ratownictwa ogólnego /38 stanowisk/.

 

§ 2.

 

Szczegółowe struktury organizacyjne tworzonych formacji OC, czasy osiągania gotowości do działania oraz ich zadania i wyposażenie, pracownicy merytoryczni ds. OC zakładów pracy uzgodnią z kierownikiem referatu zarządzania kryzysowego UM Lubań /telefon: 0-75 646 44 81/ w terminie do dnia 15 grudnia2007 roku.

    

§ 3.

                  

Reorganizację, dostosowanie i tworzenie formacji obrony cywilnej na terenie

m. Lubań należy zakończyć z dniem 31.12.2007 roku.

 

§.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                   Burmistrz Miasta

                                                                                                                  Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-12-05 12:18:19, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-12-05 12:19:24, Ostatnia zmiana: 2007-12-05 12:19:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1178