Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5953927
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » listopad ( nr 115 - 133 ) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 128/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 27 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.      Torowa 3 m 1 (Obręb III, AM 9, działka nr 16/1 o pow. ogólnej 255 m2)

2.      Torowa 3 m 5 (Obręb III, AM 9, działka nr 16/1 o pow. ogólnej 255 m2)

3.      A. Krajowej 18 m 2 (Obręb II, AM 18, działka nr 68 o pow. ogólnej 150 m2)

4.      Dąbrowskiego 19 m 10 (Obręb V, AM 5, działka nr 76 o pow. ogólnej 216)

5.      Mikołaja 1A m 1 (Obręb III, AM 3, działka nr 32 o pow. ogólnej 125)

6.      Fabryczna – Osiedle 5 m 3 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/7 o pow. ogólnej 417 m2)

7.      Parkowa 12 m 7 (Obręb V, AM 4, działka nr 103 o pow. ogólnej 192 m2)

8.      Pl. Lompy 3 m 19 (Obręb III, AM 3, działka nr 53 o pow. ogólnej 222 m2)

9.      K. Wielkiego 1D m 10 (Obręb II, AM 18, działka nr 22 o pow. ogólnej 166 m2)

10. K. Wielkiego 5E m 3 (Obręb II, AM 18, działka nr 13 o pow. ogólnej 153 m2)

11. Rynek 4 m 3 (Obręb III, AM 3, działka nr 36 o pow. ogólnej 225 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

Załączone dokumenty
  Załącznik do Zarządzenia Nr 128_2007 (38.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-12-05 11:23:01, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-12-05 11:24:08, Ostatnia zmiana: 2007-12-05 12:42:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1038