Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954118
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » listopad ( nr 115 - 133 ) obrazek Wersja do druku

 

GGNiR 0151-17/06/07

 

Zarządzenie Nr 118/2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 12 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu , nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

 

     Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku poz.2603 z póżń. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity- Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póżń. zm.),Burmistrz  Miasta Lubań

 

zarządza , co następuje :

 

 

§ 1

 

W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości  położonej w Lubaniu  przy ulicy Kazimierza Wielkiego, stanowiącej działkę Nr  3/11, Obr. II, AM 13  wynikiem negatywnym, obniża się w czwartym przetargu cenę wywoławczą nieruchomości , ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu , i tak :

 

-            cena ustalona przy ogłoszeniu pierwszego przetargu  - 148.000,00 zł

        (słownie : sto czterdzieści osiem tysięcy złotych)                                                 

-            cena wywoławcza przy ogłoszeniu drugiego przetargu obniżona do wysokości 140.000,00 zł ( słownie :  sto czterdzieści tysięcy złotych)

-      cena wywoławcza przy ogłoszeniu czwartego przetargu obniżona do wysokości 

        130.000,00 zł ( słownie sto trzydzieści tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  12 listopada 2007 roku.

 


                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza Miasta 
                                                                                                                            Henryk Rogacki
                                                                                                           Zastępca Burmistrza Miasta Lubań


Informację wytworzył: Agnieszka Granisz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Granisz, Data wprowadzenia: 2007-11-13 07:48:11, Zatwierdził do publikacji: Leszek Mańkowski, Data publikacji 2007-11-13 08:52:05, Ostatnia zmiana: 2007-11-20 14:04:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 886