Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964069
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » październik ( nr 102 - 114 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 106 /2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 9 października  2007r.

 

 

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz  Lubańskiego Przedsiębiorstwa      

                   Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy

                    Mickiewicza 1a w Lubaniu

 

 

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami),            oraz  Uchwały nr VIII/45/2007  z dnia 24 kwietnia 2007 roku i Uchwały nr IX/52/2007 z dnia 29 maja 2007 roku Rady Miasta Lubań w sprawie : zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 roku zarządzam , co następuje:

 

§ 1

1.      Przekazuje się na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. przy ul. Mickiewicza 1A w Lubaniu wkłady pieniężne jako zwiększenie kapitału zakładowego na:

 

1) dofinansowanie inwestycji – budowa kanału sanitarnego i części wodociągu Osiedla

     Fabrycznego w kwocie : 65.000 zł ( słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych )

2) sfinansowanie prac związanych z usuwaniem osadów z lagun po modernizacji

    oczyszczalni w kwocie 50.087 zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem

     złote)

2.      Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym wkładem pieniężnym .

3.      Obejmowane udziały będą pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 115.087 zł                      (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemdziesiąt siedem zł) i podwyższą kapitał zakładowy spółki.

 

        § 2       
                                               

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Wiesławowi Wydrze.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                               Burmistrz  Miasta Lubań
                                                                                                      Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Anna Krawiec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Krawiec, Data wprowadzenia: 2007-10-25 14:07:15, Zatwierdził do publikacji: Anna Krawiec, Data publikacji 2007-10-25 14:11:28, Ostatnia zmiana: 2007-10-25 14:17:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 968