Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964090
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » październik ( nr 102 - 114 ) obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 105/2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 9 października  2007r.

 

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie  wniesienia

                  aportu na rzecz  Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

                        Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul.Mickiewicza 1a

 

 

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami),            § 3 ust.3 litera „h” Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 82/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie  wniesienia  aportu na rzecz  Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul.Mickiewicza 1a  § 1 pkt. 1 i 3  otrzymują nowe brzmienie :

 

„1) Wnosi się do Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o.
      przy 
 ul. Mickiewicza 1A w Lubaniu w formie aportu jako zwiększenie kapitału 
      zakładowego
następujące środki trwałe:

-       Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy Placu Lompy 1 w Lubaniu

         o wartości 11.114,57 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto czternaście  zł 57/100)
        
stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań.

3)      Obejmowane udziały będą pokryte aportem w wysokości 11.114,57 zł  (słownie:
      jedenaście tysięcy sto czternaście tysięcy zł  57/100
) i podwyższą kapitał zakładowy
      spółki”.

 

                                                  § 2                                                      

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Lubań Wiesławowi Wydrze.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
                                                                                           Burmistrz Miasta Lubań
                                                                                                Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Anna Krawiec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Krawiec, Data wprowadzenia: 2007-10-25 13:57:43, Zatwierdził do publikacji: Anna Krawiec, Data publikacji 2007-10-25 14:07:02, Ostatnia zmiana: 2007-10-25 14:17:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1011