Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078570
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Informacje i obwieszczenia » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Lubań; 22 październik 2007 r.

 

 

Nr OŚGP.7624-09/07

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

 

Na podstawie art. 32 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w Urzędzie Miasta Lubań – Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy pl. Lompy 1, pok. 9 znajduje się publicznie dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji - wymagających udziału społeczeństwa, który także dostępny jest na stronie www.luban.sios.pl. Wykaz zawiera przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ww. ustawą.

 

Do ww. wykazu wpisano  wniosek z 20 września 2007 r.  firmy  CITEC-TECHUNION Sp. z o.o.,  ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, która działa w  imieniu  Zakładu  Gospodarki  i Usług  Komunalnych  Sp. z o.o. w Lubani, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelniania kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działek nr 21/3 AM 13 i nr 1/7 AM 21 Obr. V w Lubaniu przy ul. Bazaltowej.

 

            W związku z powyższym osoby zainteresowane inwestycją mogą wziąć udział w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko poprzez składnie przed wydaniem decyzji – uwag i wniosków, które można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do 12 listopada 2007 r.

 

 

            Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań – pl. Lompy 1 pok. 9 (tel. 075 646 44 36) Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. 7-mej Dywizji 14. Zgłoszone uwagi i wnioski mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu ww. decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-10-25 07:29:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-10-25 07:32:40, Ostatnia zmiana: 2007-12-12 14:25:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1253