Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964169
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » październik ( nr 102 - 114 ) obrazek Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE  NR  107/2007

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

z  dnia  12  października   2007 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem i budynkiem gospodarczym przy ul. Skalniczej, stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczone do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn.zm. ), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 884 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Lubań

zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku mieszkalnego położonego przy ul. Skalniczej 2, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem i budynkiem gospodarczym stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia :

 

- ul. Skalnicza  Obręb V, AM 16

 

działka Nr 57/2 o powierzchni 28 m2

działka Nr 57/3 o powierzchni 45 m2

                                                                       § 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2007 roku.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastepca Burmistraz Miasta Lubań

 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2007 (28.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Aniela Prorok, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Aniela Prorok, Data wprowadzenia: 2007-10-12 13:12:55, Zatwierdził do publikacji: Leszek Mańkowski, Data publikacji 2007-10-12 13:51:43, Ostatnia zmiana: 2007-10-12 13:51:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 945