Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078627
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 97 a / 2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 września 2007 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 90 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

Zarządzenie nr  97 a / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  24 września  2007 roku

 

W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 90 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2007 roku  w sprawie  zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 , art. 184 ust. 1 pkt  2 , art. 188 ust. 1  pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

 

§ 1

 W zarządzeniu nr 90/2007  sprawie  zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

z dnia 31 sierpnia 2007 roku   § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

 

Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale  854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415  Pomoc materialna dla uczniów  w §  3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 32.650 zł z tego:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie   3.614 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 21.071 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie   2.640 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie   2.710 zł :

Gimnazjum nr 1 w kwocie 650 zł

Gimnazjum nr 2 w kwocie 465 zł

Gimnazjum nr 3 w kwocie 1.500 zł

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 

 

                                                              

  

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

z dnia   24 września 2007 roku.

 

1. § 1  ust. 2 o brzmieniu

Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale  801 Oświata i wychowanie  o kwotę 32.650 zł z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 30.035 zł  z tego:

Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie 3.614 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 21.071 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie  2.640 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie2.710 zł

W rozdziale 80110  Gimnazja w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2.615 zł z tego:

Gimnazjum nr 1 w kwocie 650 zł

Gimnazjum nr 2 w kwocie 465 zł

Gimnazjum nr 3 w kwocie 1.500 zł”

otrzymuje nowe brzmienie

„Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale  854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415  Pomoc materialna dla uczniów  w §  3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 32.650 zł z tego:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w kwocie   3.614 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 21.071 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie   2.640 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie   2.710 zł :

Gimnazjum nr 1 w kwocie 650 zł

Gimnazjum nr 2 w kwocie 465 zł

Gimnazjum nr 3 w kwocie 1.500 zł”

 

2. Zestawienie zmian – wydatki

 wiersz 1 i 2  zastępuje się  nowym zapisem.

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

854

85415

3260

142.448

           +  32.650   

                175.098   

własne

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Bogumiła Tomaszewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bogumiła Tomaszewska, Data wprowadzenia: 2007-10-01 13:00:53, Zatwierdził do publikacji: Bogumiła Tomaszewska, Data publikacji 2007-10-01 13:02:53, Ostatnia zmiana: 2007-10-01 13:02:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1354