Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078660
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Informacje i obwieszczenia » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Lubań, 20 sierpień 2007 roku

 

Nr OŚGP.7624-08/07

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Na podstawie art. 31 Ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż w Urzędzie Miasta Lubań – Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy pl. Lompy 1, pok. 9 znajduje się publicznie dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji - wymagających udziału społeczeństwa, który także dostępny jest na stronie http://www.luban.sios.pl. Wykaz zawiera przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ww. Ustawą.

 

Do ww. wykazu wpisano wniosek Burmistrza Miasta Lubań z 23 kwietnia 2007 roku, w imieniu, którego działa firma „PROSAN” Janusz Głuszek, ul. Kolorowa 8, 59-800 Lubań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla dzielnicy Uniegoszcz – I etap obejmujący ulice: Robotniczą, Warszawską, Jeleniogórską, Kolejową, Główną i Boczną w Lubaniu

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane inwestycją mogą wziąć udział w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko poprzez składnie przed wydaniem decyzji – uwag i wniosków, które można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do 10 września 2007 roku

 

Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań – pl. Lompy 1 pok. 9 (tel. 075 646 44 36) jak również na stronie internetowej http://luban.bip.pl. Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. 7 Dywizji 14 bądź e-mail: j.czyz.um@luban.pl  Zgłoszone uwagi i wnioski mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu ww. decyzji.

Zobacz także
  Budowia kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla dzielnicy Uniegoszcz - I etap obejmujący ulice: Robotniczą, Warszawską, Jeleniogórską, Kolejową, Główną i Boczną w Lubaniu

Informację wytworzył: Joanna Czyż, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2007-08-21 09:58:03, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2007-08-21 10:01:51, Ostatnia zmiana: 2007-08-21 10:07:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1285