Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078686
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Informacje i obwieszczenia » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Lubań 17 sierpień 2007

 

Nr OŚGP.7624-06/07

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 31 Ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż w Urzędzie Miasta Lubań – Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy pl. Lompy 1, pok. 9 znajduje się publicznie dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji - wymagających udziału społeczeństwa, który także dostępny jest na stronie http://www.luban.sios.pl 
Wykaz zawiera przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ww. Ustawą.

 

Do ww. wykazu wpisano wniosek Kompanii Kupieckiej „TRAK” Ryszarda Goszczyńskiego, ul. Broniewskiego 1, 58-400 Kamienna Góra, w imieniu, którego działa Mariusz Szalej przedstawiciel Zakładu Ochrony Środowiska „DECYBEL” s.c., ul. Wolności 150, 58-500 JELENIA GÓRA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego o powierzchni około 3300 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 17/5, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/19 AM 10 Obr. III w Lubaniu przy ul. Przemysłowej-Warszawskiej.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane inwestycją mogą wziąć udział w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko poprzez składnie przed wydaniem decyzji – uwag i wniosków, które można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do 7 września 2007 roku

 

Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań – pl. Lompy 1 pok. 9 (tel. 075 646 44 36) Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. 7 Dywizji 14 bądź e-mail: j.czyz.um@luban.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu ww. decyzji.


Informację wytworzył: Joanna Czyż, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2007-08-20 12:10:20, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2007-08-20 12:15:17, Ostatnia zmiana: 2007-08-20 12:15:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1253