Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954067
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » maj ( nr 47 - 58 ) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE  NR  58/2007

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

dnia  31 maja 2007 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art.35, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25  lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 34 poz. 884 z późn. zm.), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

 

 

 

                                                                 § 1

 

 

Przeznacza się do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, tj.:

- działka numer 47 AM 3 Obr. IV, o powierzchni: 0,1303 ha.

 

                                                                  § 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

                                                                  § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2007 roku.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Henryk Rogacki

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2007 (38.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Barbara Kończyk, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Barbara Kończyk, Data wprowadzenia: 2007-06-05 09:37:54, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-06-05 12:00:26, Ostatnia zmiana: 2007-06-05 12:00:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 994