Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964084
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » maj ( nr 47 - 58 ) obrazek Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z  E N I E   NR 56/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z  d n i a   21  m a j a  2007 r.

 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów    

                    alkoholowych podczas Festynu  Straży Granicznej.

                    

 

 

 

Na podstawie § 4 pkt 2 Uchwały Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i poda-wania napojów alkoholowych ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 48, poz. 1107 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na sprzedaż, podawanie i spożywanie piwa w dniu 25 maja 2007 r. w godzinach od 16.00 do 24.00 na stadionie „Kartingowym” przy ul. Działkowej podczas organizowanego Festynu Straży Granicznej przez Łużycki Oddział Straży Granicznej w Lubaniu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

Z up. Burmistrza Miasta
Henryk Rogacki
Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 

                


Informację wytworzył: Elżbieta Sindrewicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Elżbieta Sindrewicz, Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:47:32, Zatwierdził do publikacji: Elżbieta Sindrewicz, Data publikacji 2007-05-21 14:33:22, Ostatnia zmiana: 2007-05-21 14:42:01, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1007