Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084300
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Informacja z wykonania budżetu w roku 2006 obrazek Wersja do druku

                                                                                  Lubań, dnia 30 kwietnia 2007 roku.

 

 

FN -3029/MZ/2006

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam informację za 2006 rok w następującym zakresie:

 

1.      Wykonanie dochodów budżetu miasta Lubań za 2006 rok

-        plan dochodów                     45.789.777,00 zł

-        wykonanie dochodów          43.507.934,00 zł

-         % wykonania planu             95%

2.      Wykonanie wydatków budżetu miasta Lubań za 2006 rok

-        plan wydatków                      49.275.041,00 zł

-        wykonanie wydatków           47.034.575,00 zł

-        % wykonania planu                          95,45%

3.      Deficyt budżetowy za 2006 rok 3.526.641,00 zł

4.      Zobowiązania budżetu miasta Lubań na 31.12.2006 rok z tytułu:

-        obligacji komunalnych           5.500.000,00 zł

-        zaciągniętych kredytów i

pożyczek inwestycyjnych     13.575.936,00 zł

-        wymagalne zobowiązania     3.150.959,00 zł

5.      Kwota dotacji otrzymana od innych Jednostek Samorządu Terytorialnego

-        dotacja na budowę Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniuw kwocie 47.584 zł od Gminy Olszyna .

6.      Nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

7.      Kwota udzielonych dotacji przez Gminę Miejską Lubań w 2006 roku ogółem

      208.036,91 zł z tego dla:

-        Komenda Powiatowa Policji                      25.000,00 zł

-        Warsztaty Terapii Zajęciowej                       4.000,00 zł

-        Polski Związek Niewidomych                      2.599,91 zł

-        Polskie Towarzystwo Schronisk

Młodzieżowych                                               6.987,00 zł

-        Polski Komitet Pomocy Społecznej            1.600,00 zł

-        MKS „Łużyce”                                               72.000,00 zł

-        Polski Związek Emerytów i Rencistów       1.000,00 zł

-        Warsztaty Terapii Zajęciowej                       5.000,00 zł

-        Ognisko TKKF „Osiedle”                              2.000,00 zł

-        MGLKS „Kwisa”                                            3.000,00 zł

-        UKS TRÓJKA                                                5.000,00 zł

-        JWOPR Jelenia Góra                                   3.000,00 zł

-        Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt      2.000,00 zł

-        Klub Małego Dziecka                                 14.000,00 zł

-        Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                   14.000,00 zł

-        Stowarzyszenie Rodzin Katolickich          11.000,00 zł

-        Związek Harcerstwa Polskiego                 14.000,00 zł

-        Polski Czerwony Krzyż                                  2.000,00 zł

-        Klub Abstynenta „ODNOWA”                     19.850,00 zł. 

 

8.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym umorzono podatki i opłaty lokalne powyżej kwoty 500 zł za 2006 rok.

 

Lp

Nazwa osoby fizycznej lub prawnej

Kwota umorzenia

Tytuł

Uzasadnienie umorzenia

1

Golis Witold

3.094 zł

Podatek od śr.transportu

Trudna sytuacja finansowa

2

Kozak Józef

509 zł

Podatek od  śr.transportu – odsetki

Jednorazowa zapłata podatku za lata 2002-2006

3

Pielechowski Andrzej

4933,90 zł

Podatek od śr. Transportu

Trudna sytuacja finansowa

4

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

6.541,40 zł

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja finansowa

 

9.          Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej za 2006 rok.

 

Lp

Nazwa osoby prawnej lub fizycznej

Kwota udzielonej pomocy

Cel udzielonej pomocy

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Lubań

5,26 zł

Pomoc de minimis

2

Gardyjan Wacław

1.534 zł

Pomoc de minimis

3

Soliński Jerzy

8,69 zł

Pomoc de minimis

4

Czajkowski Stanisław

3795 zł

Pomoc de minimis

5

Piwoni Czesław

2.472,50 zł

Pomoc de minimis

6

Bosiak Krzysztof

6.933,00 zł

Pomoc de minimis

7

Granisz Andrzej

6.933,00 zł

Pomoc de minimis

8

Łużyckie Centrum Rozwoju

24.692,00 zł

Pomoc de minimis

 

                                                                                                          Skarbnik Miasta

                                                                                                          Marian Zwierzański


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-05-14 10:44:19, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-05-14 12:56:47, Ostatnia zmiana: 2007-05-14 12:56:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1463