Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6064958
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 12/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

Z DNIA 6 LUTEGO 2007

 

W sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań

                   na 2007 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr  V/23/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2007 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Lubań na 2007 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 2, 2a, 2b, 2c do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 dochody ogółem - plan w zł (190.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik nr 1a dochody zadania własne - pla w zł (169.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik nr 1b dochody zadania zlecona - plan w zł (114.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik nr 2 wydatki ogółem - plan w zł (380.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik nr 2a wydatki zadania własne z podziałem na jednostki - plan w zł (431.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik nr 2b wydatki zadania zlecone z podziałem na jednostki - plan w zł (127.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik nr 2c wydatki zadania własne z wyszczególnieniem realizowanych zadań - pla w zł (362.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-21 10:55:52, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-21 11:00:49, Ostatnia zmiana: 2007-03-21 11:00:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1379