Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954021
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2007 rok » marzec (nr 26 - 39) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 26/2007

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 06 marca 2007

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.      M. Skłodowskiej – Curie 1 m 1 (Obręb V, AM 4, działka nr 55 o pow. ogólnej 192 m2)

2.      Słowackiego  11 m 6 (Obręb I, AM 14, działka nr 62 o pow. ogólnej 149 m2)

3.      Worcella 1 m 4 (Obręb II, AM 18, działka nr 28 o pow. ogólnej 231 m2)

4.      Worcella 3 m 5 (Obręb II, AM 18, działka nr 30 o pow. ogólnej 103 m2)

5.      A. Krajowej 20 m 5 (Obręb II, AM 18, działka nr 66 o pow. ogólnej 182 m2)

6.      Robotnicza 10 m 1 (Obręb III, AM 10, działka nr 41/2 o pow. ogólnej 265 m2)

7.      Lwówecka 20 m 14 (Obręb III, AM 9, działka nr 4/6 o pow. ogólnej 205 m2)

8.      Dąbrowskiego 31 m 6 (Obręb III, AM 5, działka nr 37 o pow. ogólnej 271 m2)

9.      Dąbrowskiego 39 m 4 (Obręb III, AM 5, działka nr 82 o pow. ogólnej 177 m2)

10. Żołnierska 1 m 5 (Obręb V, AM 17, działka nr 88 o pow. ogólnej 139 m2)

11. Mostowa 6 m 4 (Obręb IV, AM 5, działka nr 11/51 o pow. ogólnej 5.508 m2)

12. K. Wielkiego 1B m 12 (Obręb II, AM 18, działka nr 24 o pow. ogólnej 164 m2)

13. K. Wielkiego 9A m 13 (Obręb II, AM 18, działka nr 9 o pow. ogólnej 165 m2)

14. W. Polskiego 1A m 3 (Obręb III, AM 2, działka nr 16 o pow. ogólnej 243 m2)

15. Izerska 12 m 1 (Obręb III, AM 5, działka nr 101 o pow. ogólnej 707 m2)

16. Izerska 12 m 2 (Obręb III, AM 5, działka nr 101 o pow. ogólnej 707 m2)

17. Izerska 12 m 3 (Obręb III, AM 5, działka nr 101 o pow. ogólnej 707 m2)

18. Izerska 12 m 4 (Obręb III, AM 5, działka nr 101 o pow. ogólnej 707 m2)

19. Tkacka 1 m 5 (Obręb III, AM 6, działka nr 3 o pow. ogólnej 118 m2)

20. Wrocławska 2 m 9 (Obręb III, AM 3, działka nr 51 o pow. ogólnej 178 m2)

21. Pl. Strażacki 8 m 3 (Obręb III, AM 4, działka nr 13/4 o pow. ogólnej 177 m2)

22. Pl. Strażacki 8 m 14 (Obręb III, AM 4, działka nr 13/4 o pow. ogólnej 177 m2)

23. Pl. Śląski 5 m 5 (Obręb III, AM 8, działka nr 41 o pow. ogólnej 267 m2)

24. Leśna 29 m 1 (Obręb V, AM 16, działka nr 63 o pow. ogólnej 262 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

Załączone dokumenty
  Wykaz do Zarządzenia Nr 26 (46.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:32:12, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-20 12:33:18, Ostatnia zmiana: 2007-03-20 12:36:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1163