Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6057767
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » V kadencja » Projekty uchwał obrazek Wersja do druku

Wykaz projektów uchwał

na VI sesję RM – 27.02.2007 r.

 

 

Lp

Projekt uchwały w sprawie

 

Uwagi

 

1

 

Uchylenia uchwał

 

 

 

2

 

Zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 r.

 

 

 

 

3

 

Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

 

 

4

 

Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4

w Lubaniu

Projekt uchwały zdjęty z porządku obrad V sesji RM odbytej w dniu 23.01.2007 r.

 

 

 

5

 

Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2007 – 31.02.2008

 

 

 

 

 

6

 

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-21 15:10:33, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-21 15:12:56, Ostatnia zmiana: 2007-02-21 15:12:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1218