Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954027
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » grudzień nr 157 - 175 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 175/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: przyjęcia planu pracy Urzędu Miasta Lubań na 2005 rok.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( TJ z 2001 r. DZ.U.nr 142, poz.159l z póź.zm.) i § 2 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań - Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 66/2003 r. z dnia 30.04.2003 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

            Uchwalam roczny plan pracy Urzędu Miasta Lubań na 2005 rok na podstawie planów pracy Wydziałów Urzędu Miasta Lubań stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

1. Wydział Organizacyjno -Prawny załącznik nr 1

2. Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa - załącznik nr 2

3. Wydział Finansowy - załącznik nr 3

4. Wydział Rozwoju Miasta - załącznik nr 4

5. Wydział Oświaty - załącznik nr 5

6. Wydział Spraw Obywatelskich - załącznik nr 6

7. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - załącznik nr 7

8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nr 8

9. Wydział Techniczno - Inwestycyjny - załącznik nr 9

10. Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 10 .

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

Uwaga !

Treść załączników do niniejszego zarządzenia udostępniana jest na wniosek w formie papierowej 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-15 15:03:40, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-15 15:05:10, Ostatnia zmiana: 2007-02-15 15:05:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1018