Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954078
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » grudzień nr 157 - 175 obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 174/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miejskiej Lubań w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późno zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz 1752), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości dla Gminy Miejskiej Lubań w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych stanowiącą załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§3

 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński


Uwaga !

Treść załączników do niniejszego zarządzenia udostępniana jest na wniosek w formie papierowej


 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-15 14:59:10, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-15 15:02:55, Ostatnia zmiana: 2007-02-15 15:05:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 984