Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5340735
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » październik nr 129 - 146 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 146/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 08.11.2004r.

 

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej  inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC UM Lubań .

 

            Na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW
 we Wrocławiu nr ZK/2130/970/2004 z dnia 7 października 2004r., dotyczącego gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W celu i inwentaryzacji w składzie:

przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania sprzętem obrony cywilnej, powołuję komisję

1. Przewodniczący               Janusz GRODOWSKI;

2. Członek                             Maria CHOROSZA;

3.- Członek                            Monika WIERZBA. .

 

§ 2

 
 Inwentaryzację przeprowadzić do dnia 20.01.2005r., w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

 

1. Pismo Dyrektora WZK DUW nr ZK/2130/970/2004r.

2. Wytyczne w sprawie pr9.eprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowo-warsztatowej obrony cywilnej według stanu na dzień 31.12.2004 rok.

 

§ 3

 

Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowią Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej m. Lubań z dnia 08.11.2004r. w sprawie prze prowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC UM Lubań według stanu na dzień 31.12.2004 rok.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-15 12:46:50, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-15 12:50:57, Ostatnia zmiana: 2007-02-15 12:50:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1064