Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5340795
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » październik nr 129 - 146 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 133/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 października 2004 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591 z późno zm.)
w związku z art. 11 ust.2 i 3 oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późno zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r. Zasady konkursu zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Gmina udzieli wsparcia finansowego na realizację zadania dotacją w wysokości 5.000 zł.

 

§ 2

 

Do przeprowadzenia otwartego konkursu powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Henryk Rogacki   - Przewodniczący - Burmistrza Miasta Lubań

2. Anna Krawiec       - członek - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego                                                                   Urzędu Miasta Lubań

3. Anna Przytulska    - członek - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta                                                                  Urzędu Miasta Lubań

4.Beata Soczyńska - sekretarz - Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym                Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

  1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie wyboru oferty na zorganizowanie mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r..
  2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Lubań.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2004r.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 


Uwaga !

Treść załączników do niniejszego zarządzenia udostępniana jest na wniosek w formie papierowej


 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-15 12:32:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-15 12:33:37, Ostatnia zmiana: 2007-02-15 12:33:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 830