Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6055692
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » marzec nr 37 - 50 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 45/2004

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 23 marca 2003 roku

 

W sprawie:   odroczenia terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8. 03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późno zm.) w związku z wnioskiem z dnia 22.03.2004 r. w sprawie odroczenia terminu płatności na raty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Postanawiam:

            Wyrazić zgodę na odroczenie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2004 w kwocie 85.800 zł. do dnia 30.04.2004 r

Uzasadnienie:

            Na wniosek Łużyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI SA w Lubaniu tutejszy organ po rozpatrzeniu i dokonaniu analizy całości akt sprawy przychylił się do prośby podatnika i odroczył termin płatności opłaty wraz z odsetkami za użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 30.04.2004r. Kopalnia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Trudności finansowe przedsiębiorcy wynikają z problemów społeczno-gospodarczych naszego regionu . Działalność gospodarcza podatnika ogranicza się do sezonowej produkcji wyrobów bazaltowych na które obecnie jest brak zapotrzebowania . Spowodowało to brak środków pieniężnych na spłatę zobowiązań podatkowych.

W związku z powyższym tutej szy organ podatkowy wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności , co pozwoli na dalsze funkcjonowanie oraz poprawi płynność finansową podatnika.

Otrzymują :

  1            Łużycka Kopalnia Bazaltu KSIĘGINKI S.A. Lubań.

  2            A/a

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-09 10:33:45, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-09 10:34:59, Ostatnia zmiana: 2007-02-09 10:34:59, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1013