Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442179
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

Lubań, dnia 02 lutego 2007 roku

 

Nr GGNiR –72245-1/04

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2.603 z późn. zm);

 

BURMISTRZ  MIASTA  LUBAŃ

 

o g ł a s z a

 

przetarg   ustny   nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej, na czas nieokreślony, położonej w Lubaniu przy ul . Esperantystów – Obręb II, AM 17, działka Nr 40/2 o pow. 2.976  m2.

 

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 2.000,-zł  miesięcznie (słownie :dwa tysiące złotych) netto.

 

Działka wytypowana do dzierżawy przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem usług komercyjnych i publicznych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  20 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w sali narad pokój nr 11, ul. 7-mej Dywizji 14.

 

Wadium   500,-zł ( słownie: pięćset złotych )

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 16 lutego 2007 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14, konto nr: 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 .

 

Osobie która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w dniu następnym.

 

Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Bliższe  informacje  o  przetargu  można  uzyskać  w  Wydziale  Gospodarki  Gruntami,

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 646 4421

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-07 14:21:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-07 14:22:24, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:43:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1027