Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6081347
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 63/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu za lokal użytkowy.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Itekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr XIl89199 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje :

 

§1

 

Wniosek Pana Artura Bednarskiego zam. ……………….. w sprawie umorzenia zaległego czynszu za lokal użytkowy położony w Lubaniu przy ul. Słowackiego 22 w kwocie 3.978,83 zł + odsetki 1.099,60 zł łącznie 5.078,43 zł rozpatrzyłem następująco:

-        Kwotę 2.425,60 zł - stanowiącą 1/3 zaległości za czynsz oraz odsetki umorzyłem w całości

-        Kwotę 2.652,43 zł - stanowiącą pozostałą zaległość rozłożyłem na 26 miesięcznych rat.

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ARK Nr 2 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                              Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-25 07:44:34, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-25 07:46:30, Ostatnia zmiana: 2007-01-25 07:46:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1149