Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954091
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » luty nr 13 - 26 obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie nr 21/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 24.02.2003 r.

 

 

w sprawie :rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr XIl89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubania zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pani Grażyny Siwak zam. Lubań, ul. Rybackiej 8 w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 1.484,43 zł rozpatrzyłem następująco:

kwotę 1.484,43 zł. - stanowiącą zaległości za czynsz oraz opłaty komunalne + odsetki rozłożyłem na 12 miesięcznych rat.

Kwotę przyznanego dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest Pani

w całości przekazywać na konto ARK Nr 3 w Lubaniu w celu pokrycia zaległości.

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ABK Nr 3 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Informuję również Panią, iż nie wywiązanie się z w/w porozumienia oraz wpłat bieżących za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK Nr 3 w Lubaniu wystąpi do sądu z wnioskiem o eksmisję.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-22 08:30:43, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-22 08:31:34, Ostatnia zmiana: 2007-01-22 08:31:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1001