Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954108
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » luty nr 13 - 26 obrazek Wersja do druku

 

 

Zarządzenie nr 17/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  12.02.2003 r.

 

w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Itekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami I oraz Uchwały Nr XI/89199 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pana Maciaszczyk Andrzeja zam. ……………… w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 2.179,29 zł rozpatrzyłem następująco:

kwotę 2.179,29 zł. - stanowiącą zaległości za czynsz oraz opłaty komunalne + odsetki rozłożyłem na 24 miesięczne raty.

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ABK Nr 4 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Po spisaniu w/w porozumienia może Pan zgłosić się w tut. Urzędzie w celu pobrania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Informuję również Pana, iż brak wpłat na poczet zaległości oraz wpłat bieżących za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ABK Nr 4 w Lubaniu wystąpi do sądu z wnioskiem o eksmisję.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-22 08:24:08, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-22 08:25:03, Ostatnia zmiana: 2007-01-22 08:25:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1149