Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954018
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » luty nr 13 - 26 obrazek Wersja do druku

Zarządzenia nr 24/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 27.02.2005 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 usta\lv)' z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 roku Nr 142, poz. 1591); art.lI ust.l, art.B ust. 1, art.35 ust.l i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, poz. 543); § 3 pkt 3 Uchwały Nr LIII/385/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań; Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy na czas określony w formie przetargu ustnego nieograniczonego, działkę nie zabudowaną Nr 171/9, Obręb I, AM 9 o pow. 484 m2 położonej w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej, z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Lubań i wymieniona została w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                              Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-16 08:02:06, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-16 08:03:04, Ostatnia zmiana: 2007-01-16 08:03:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 968