Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6079917
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » grudzień nr 138 - 140 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 140 /2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 05 grudnia 2006r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowych zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2006.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1

 

Powołuje się komisje do przeprowadzenia czynności odbiorowych w zakresie odbiorów końcowych zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2006:

1)      Remont kładki dla pieszych łączącej ul.Robotniczą z ul.Warszawską zlokalizowanej na rzece Kwisie w składzie:

Ignacy Kidoń    - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Krzysztof Klecki – Podinspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

2)      Remont kładki dla pieszych łączącej ul.Robotniczą z ogrodami działkowymi zlokalizowanej na kanale Młynówka lewobrzeżna w składzie:

Ignacy Kidoń    - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Krzysztof Klecki – Podinspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

3)      Remont mostu nad kanałem Młynówka lewobrzeżna zlokalizowanego w ciągu ul.Ludowej w składzie:

Ignacy Kidoń    - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Krzysztof Klecki – Podinspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

4)      Wymiana zalanych urządzeń w przepompowni ścieków przy ul.Robotn iczej (pompy MS1-24z – 2 szt., czyszczenie kanałów) w składzie:

Ignacy Kidoń    - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Grażyna Szafranowska – Inspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

5)      Wymiana zalanych urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul.Wiejskiej 1A (silniki osadu i zestawu hydroforowego – 8 szt., czujniki poziomu osadów – 5 szt.)
w składzie:

Ignacy Kidoń    - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Grażyna Szafranowska – Inspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Wiesławowi Wydrze.

 

  § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 grudnia 2006r. .   

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-12 07:40:09, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-12 07:41:14, Ostatnia zmiana: 2007-01-12 07:41:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1433