Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964151
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2006 rok » grudzień ( nr 1 - 10) obrazek Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 10/2006

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

 

1.      A. Krajowej 27 m 3 (Obręb II, AM 19, działka nr 61 o pow. ogólnej 757 m2)

2.      Fabryczna – Osiedle 5 m 6 (Obręb I, AM 14, działka nr 58/7 o pow. ogólnej 417 m2)

3.      Pl. Lompy 2 m 7 (Obręb III, AM 3, działka nr 54 o pow. ogólnej 221 m2)

4.      Fabryczna 1 m 1 (Obręb III, AM 1, działka nr 29 o pow. ogólnej 107 m2)

5.      7-ej Dywizji 2 m 3A (Obręb III, AM 6, działka nr 49 o pow. ogólnej 227 m2)

6.      7-ej Dywizji 2 m 3 (Obręb III, AM 6, działka nr 49 o pow. ogólnej 227 m2)

7.      Kolejowa 36A m 24 (Obręb IV, AM 13, działka nr 38/9 o pow. ogólnej 170 m2)

8.      Łużycka 27 m 1 (Obręb III, AM 2, działka nr 7 o pow. ogólnej 451 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Wykaz do Zarządzenia Nr 10 (40.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-04 15:17:48, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-04 15:19:17, Ostatnia zmiana: 2007-01-04 15:19:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1011