Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964054
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2006 rok » grudzień ( nr 1 - 10) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie  Nr 5 / 2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  20.12.2006r.

 

 

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Lubaniu

                   

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu § 1 otrzymuje brzmienie:

 

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu w składzie:

1. Danuta Suchodolska         - Przewodnicząca Komisji

2. Mariola Krystkiewicz       - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Maria Zembrzuska            - Sekretarz

4. Wiesława Jaroszonek       

5. Małgorzata Grzesiak

6. Piotr Pregiel

7. Lucyna Węgrzyn

8. Stanisław Miszczuk

9. Henryk Sławiński

10.Zbigniew Paluch

11.Sylwester Wojtas

12.Irena Krynicka

13.Beata Bodziona

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

                                                         

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 128/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2002 r. Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Miejskiej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

                            

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-04 14:13:38, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-04 14:14:30, Ostatnia zmiana: 2007-11-26 11:12:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1278