Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6079691
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » grudzień nr 138 - 140 obrazek Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR 139/2006

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 05 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zawierający działki, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste (sprzedaży) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków posiadanej nieruchomości. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są w Lubaniu przy ul.::

 

-              Ludowej (Obręb III, AM 7, działka nr 35/2 o pow. ogólnej 688 m2)

-              Tkackiej (Obręb III, AM 3, działka nr 28/7 o pow. ogólnej 140 m2

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                     Burmistrz Miasta

                                                                                     Konrad Rowiński

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Wykaz do Zarządzenia Nr 139 (38.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-13 11:28:04, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-13 11:29:23, Ostatnia zmiana: 2006-12-13 11:29:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1184