Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078595
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 62/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 9 czerwiec 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 z 25 lutego 2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 22/2003 z 25 lutego 2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera dokonuje się następujących zmian:

1.       W załączniku nr 2 Wykaz kont dla jednostki budżetowej Wykaz kont księgi głównej – przyjęte zasady kwalifikacji zdarzeń oraz metod wyceny aktywów i pasywów po symbolu konta 400 – Koszty według rodzajów dodaje się następujące konto:

401 – Amortyzacja

Konto służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane według stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn ujmuje się odpisy amortyzacyjne. Na stronie Ma księguje się przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy. Saldo konta w końcu roku obrotowego przenosi się na konto860.

2.       W załączniku nr 2 Wykaz kont dla jednostki budżetowej Wykaz kont księgi głównej – przyjęte zasady kwalifikacji zdarzeń oraz metod wyceny aktywów i pasywów po symbolu konta 760 – Pozostałe przychody i koszty dodaje się następujące konto:

761 – Pokrycie amortyzacji

Konto służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. Na stronie Wn konta ujmuje przeniesienie salda konta na wynik finansowy. Na stronie Ma księguje się równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800. Na końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz wszystkim pracownikom Wydziału finansowego.

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-27 15:10:11, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-27 15:15:42, Ostatnia zmiana: 2006-11-27 15:15:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1454