Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086613
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr XLII/314/2006

Rady Miasta Lubań

z dnia 31 stycznia 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 6, art. 57, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 2 pkt 1, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w §0830 wpływy z usług o kwotę 143 000 zł.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 143 000zł z tego:

§4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 83 300 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16 250 zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 600 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

§4260 zakup energii o kwotę 25 000 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 500 zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 200 zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 30 zł

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 500 zł

§4480 podatek od nieruchomości o kwotę 8 690 zł.

 

§ 2

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 38 232 959 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 39 698 874 zł

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta z 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2006

 

1.       W dniu 31 grudnia 2005 roku zostało zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze Agencja Rozwoju Miasta, a w dniu 1 stycznia 2006 roku została powołana jednostka budżetowa Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu i stąd zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań.

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-27 12:11:54, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-27 12:12:55, Ostatnia zmiana: 2006-11-27 12:12:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1372