Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6083177
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2006 rok obrazek Wersja do druku

TI 7633/13/2006/23

    

 

Zapytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomp osadu i zestawu hydroforowego oraz czujników poziomu osadów w ramach usuwania skutków powodzi z 2006 roku – wymiana zalanych urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiejskiej 1a w Lubaniu”

 

 

Burmistrz Miasta Lubań informuje, że wpłynęły zapytania od oferentów dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszczam treść pytań i udzielonych odpowiedzi:


 

Pytanie 1:

„W pkt 8 SIWZ termin wykonania zamówienia określony został 11 grudnia 2006 roku. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z dłuższym terminem realizacji zamówienia? Zważywszy na fakt, iż termin złożenia ofert i ich otwarcie został wyznaczony na dzień 10 listopada 2006 roku, procedura związana z oceną ofert oraz czasem przeznaczonym na ewentualne protesty potrwa około 3 tygodni, podpisanie umowy będzie możliwe dopiero na początku miesiąca grudnia bieżącego roku. W ocenie naszej firmy 2 tygodnie na dostarczenie pomp, zdemontowanie i ich poprawne uruchomienie jest czasem zbyt krótkim na rzetelne wykonanie zadania.”

 

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że środki na sfinansowanie w/w zamówienia pochodzą z dotacji budżetu państwa przyznanej na usuwanie skutków powodzi konieczność ich rozliczenia i wykorzystania do 31 grudnia 2006 roku warunkowała określenie tak krótkiego terminu realizacji zamówienia. W związku z wątpliwościami Wykonawców dotyczącymi terminu realizacji zamówienia Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 modyfikuje zapis pkt 8 SIWZ w ten sposób, że zmienia termin wykonania zamówienia na dzień 20 grudnia 2006 roku.

Biorąc pod uwagę, powyższe Zamawiający zobowiązuje się do dokonania oceny ofert niezwłocznie po ich otwarciu, a w przypadku wniesienia protestu dotyczącego wyboru oferenta do rozstrzygnięcia go w terminie krótszym niż 10 dni (zgodnie z art.183 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Umożliwi to podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w okresie dużo krótszym niż wspomniane 3 tygodnie.

 

Pytanie 2:

„Dostawa pomp równoważnych na Oczyszczalnię Ścieków będzie wymagała niewielkich przeróbek rurociagów technologicznych oraz fundamentów, na których będą zamontowane agregaty pompowe. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie takowych przeróbek w sposób, który nie zakłóci normalnej pracy oczyszczalni oczywiście po uprzednim uzgodnieniu z eksploatatorem oczyszczalni?” 

 

Odpowiedź:

Z uwagi na planowane przeznaczenie aktualnie działających na oczyszczalni pomp (przeznaczonych do demontażu) na pompy rezerwowe (w sytuacjach awaryjnych) Zamawiający nie dopuszcza  przeróbek rurociągów oraz fundamentów.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się modyfikację SIWZ w pkt. 8 zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1.

W związku z powyższym modyfikacja SIWZ staje się wiążąca dla wszystkich oferentów.

           

Zastępca Burmistrza Miasta

Wiesław Wydra

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-08 00:00:00, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-09 07:44:16, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:20:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2521