Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6055732
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » marzec nr 37 - 50 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 44/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 18 marca 2004 roku

 

 

w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości zabudowanych  na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

 

 

Na  podstawie  art.  15  ustawy  z  dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. Nr 64, poz.592), § 2 Rozporządzenia  Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wykłada się  do  publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Lubań, ul.7 Dywizji  14 Wydział  GGNiR, pokój nr 4 i 5 wykaz nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne lub stanowiących nieruchomości rolne położonych na terenie Miasta Lubań, będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych ujętych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 wykłada się do publicznego wglądu na okres 30 dni. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 osoby uprawnione mogą składać do  Burmistrza Miasta Lubań zastrzeżenia dotyczące wykazu w terminie 30 dni.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału GGNiR.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-11 08:42:12, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-11 08:43:12, Ostatnia zmiana: 2006-10-11 08:43:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 969